Ulgi podatkowe – co nas czeka w kolejnym roku podatkowym?

Temat ulg podatkowych powraca każdego roku ja bumerang. Wiedza na temat ulg jest o tyle istotna, że aby z nich korzystać, najczęściej musimy fiskusowi przedstawić dowody w postaci rachunków, poniesionych kosztów i zaświadczeń. Poniżej prezentujemy katalog najbardziej popularnych ulg podatkowych.

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, kadry i płace, KPiR, ewidencja, ryczałt, indywidualna działalność gospodarcza, KRS, ZUS, PFRON

Składając PITa zawsze należy pamiętać o przysługującym nam ulgach. Tym bardziej, że co roku fiskus wprowadza sporo nowości. Ostatnio pojawiła się możliwość odliczenia wydatków na termomodernizację domu czy darowiznę na szkołę. Wielu młodych w ogóle może nie zapłacić podatków. Komu przysługuje ulga na samochód, a komu ulga na internet? Przegląd dostępnych ulg podatkowych w niniejszym artykule analizuje Joanna Szkudlarek – członek zarządu biura rachunkowego JOPTEK.

Ulga dla młodych

Najwięcej na podatkach zaoszczędzić mogą ludzie młodzi, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Po spełnieniu kilku warunków, młodzi do 26. roku życia, w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego. Pierwszy warunek dotyczy wysokości dochodu, który nie może przekroczyć 85 528 zł w roku podatkowych. Drugi warunek to forma zatrudnienia – z tej ulgi podatkowej w 2020 roku skorzystają tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace lub umowy zlecenie. Osoby prowadzące swoją działalność gospodarczą lub te zatrudnione na podstawie umowy o dzieło z ulgi dla młodych skorzystać nie mogą.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna dotyczy właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Ustawodawca przewidział możliwość odliczenia wszystkich wydatków na termomodernizację domu – zakup materiałów budowlanych, zakup urządzeń, koszt wykonania usługi budowlanej, koszt wykonania projektu, itd. Podobnie jak w przypadku innych ulg, także tutaj należy spełnić jednak kilka dodatkowych warunków. Po pierwsze, rozłożona w czasie inwestycja termomodernizacyjna nie może trwać dłużej niż 3 lata. Po drugie, limit odliczenia wynosi 53 tys. zł na osobę. Jeśli dom jest współwłasnością dwóch osób (np. mąż i żona), to każde z nich może odliczyć po 53 tys. zł, zatem łącznie limit na ulgę termomodernizacyjną wynosi w takim przypadku 106 tys. zł

Ulga na cele edukacji zawodowej

Ulga na cele edukacji zawodowej przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które chciałby wesprzeć określone placówki edukacyjnie, np. 5-letnie technika, szkoły artystyczne czy szkoły branżowe. Górny limit ulgi na cele edukacji zawodowej wynosi do 6% dochodu podatnika.

Ulga prorodzinna

Ulgi prorodzinna (ulga na dzieci) przysługuje osobom posiadającym dzieci. Ulga podatkowa na pierwsze dziecko wynosi do 1 112,04 zł. Ulga na drugie dziecko do 2 000,04 zł. Z kolei ulga na trzecie dziecko wynosi do 2 700,00 zł, natomiast ulga podatkowa na czwarte i każde kolejne dziecko wynosi także do 2 700,00. Należy także pamiętać, że osoby posiadające jedno dziecko muszą uważać na limity dochodowe. Osoba, które rozlicza się indywidualnie i posiada jedno dziecko, nie może mieć przychodów wyższych niż 56 tys. zł. W przypadku małżonków wspólnie składających deklarację PIT, limit wynosi do 112 tys. zł. Pamiętać należy, że wskazane limity obowiązują tylko w przypadku posiadania jednego dziecka. W przypadku osób / rodzin posiadających dwójkę i więcej dzieci, żadne limity dochodowe nie obowiązują.

Ulga na internet

Ulga na internet obowiązuje maksymalnie przez dwa lata. Jeśli ktoś odliczył od dochodu ulgę na internet w roku 2019 i 2020, to w roku 2021 nie będzie mógł już z niej skorzystać. W przypadku ulgi na internet od dochodu odliczyć można do 760 zł rocznie.

Ulga na samochód dla niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do ulgi w wysokości 2 280 zł, którą mogą odliczyć od dochodu. Aby z niej skorzystać należy przedstawić ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) oraz dokument potwierdzający własność (lub współwłasność) samochodu.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny oraz leki dla niepełnosprawnych (ulga rehabilitacyjna)

Osoby z niepełnosprawnością mają także prawo do odliczenia od dochodu wszystkich wydatków poniesionych na sprzęt do rehabilitacji (nie ma limitów) w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Dodatkowo, jeśli lekarz zaleci zażywanie leków w związku z posiadaną niepełnosprawnością, to osoba taka ma możliwość odliczenia od dochodu wydatków na leki od poziomu 100 zł w górę. Co to oznacza? Jeśli niepełnosprawny kupił w danym miesiącu leki za 145 zł, to od dochodu może odliczyć 45 zł. Jeśli rachunki za leki w danym miesiącu nie przekroczyły 100 zł, to odliczenie od dochodu za ten miesiąc nie przysługuje. Należy pamiętać, że do rozliczenia ulgi należy – poza rachunkami – przedstawić także odpowiednie zaświadczenie lekarskie o konieczności zażywania takich leków. 

Ulga dla krwiodawców

Polski fiskus w sposób szczególny traktuje osoby oddające nieodpłatnie krew. Wysokość ulgi uzależniona jest od ilości oddanej nieodpłatnie krwi – za każdy litr można odliczyć 130 zł, czyli ustalony ekwiwalent pieniężny za jeden litr krwi. Przykładowo, jeśli w danym roku dana osoba oddała łącznie 4 litry krwi, to od dochodu do opodatkowania może odliczyć 520 zŁ (4x130zł).

Ulgi za darowiznę na cele szlachetne oraz cele kultu religijne

Kolejną kategorią popularnych ulg podatkowych, jest ulga za darowiznę na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego. Fiskus dopuszcza możliwość odliczenia od dochodu ofiarowanej darowizny, jednak łączna wartość darowizn (w tym tych na szkoły branżowe oraz dla krwiodawców) nie może przekroczyć poziomu 6% odliczenia od dochodu. Przykładowo, jeśli nasz dochód za rok podatkowych wyniósł 100 tys. zł, to maksymalna łączna kwota jaką możemy odliczyć z tytułu ulg za darowiznę na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego, na szkoły branżowe, ulga za oddaną krew nie może przekroczyć 6 000 zł (czyli 6% z uzyskanych 100 tys. zł dochodu).