Doradztwo podatkowe

Podmioty gospodarcze w Polsce działają w ramach prawno-podatkowych określonych przez ustawodawcę. Każdą funkcję przedsiębiorstwa i każde przedsięwzięcie można zrealizować w oparciu o różne rozwiązania finansowo-podatkowe. Usługi doradztwa podatkowego świadczone przez nasze biuro rachunkowe koncentrują się m.in. na wskazaniu takich ram organizacyjno-prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa, które zapewnią możliwie najniższy poziom jego opodatkowania

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, księgi handlowe, kadry i płace, książka przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółki z o.o., likwidacja spółek, wnioski do urzędu pracy, deklaracje VAT, podatek CIT, podatek PIT, JPK, jednolity plik kontrolny, KRS, ZUS, PFRON

Powiązane tematy:

W ostatnich 5 latach sposób rozliczania podatków uległ głębszej transformacji niż w poprzednich 50 latach. Eksperci zgodnie wskazują, że w kolejnych latach nastąpi kontynuacja zapoczątkowanych kilka lat temu trendów. Wynika to przede wszystkim z faktu rosnącego poziomu cyfryzacji gospodarki oraz postępującej digitalizacji w organach administracji podatkowej. 

Cyfryzacja i informatyzacja wspiera biznes wyznaczając nowe ramy prowadzenia działalności. Równocześnie jednak, wprowadzane zmiany tworzą nowe ryzyka finansowe związane z nowymi wymogami raportowania podatkowego, których niedopełnienie wiązać się będzie z dotkliwymi konsekwencjami. 

Co Biuro rachunkowe JOTPEK może dla Ciebie zrobić

W związku ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i sposobami raportowania podatkowego, JOTPEK stworzył dedykowany zespół księgowo-informatyczny, który zajmuje się obsługą podatkową spółek. Ekspercki JOTPEK wiążą wiedzę rachunkową z technologią informacyjną w celu przygotowania szytych na miarę rozwiązań, spełniających potrzeby naszych Klientów.

Oferta biura rachunkowego JOTPEK obejmuje m.in.:

  • Wsparcie w kontaktach z organami administracji podatkowej
  • Wybór odpowiedniej do prowadzonej działalności formy opodatkowania
  • Planowanie efektywności podatkowej w gospodarce cyfrowej
  • Optymalizację wykorzystania danych podatkowych