Aktualizacja danych w KRS

Okresowo, dane w Krajowym Rejestrze Sądowym podlegają zmianą i aktualizacją (np. zmiana właścicieli spółki, zmiana członków zarządu). Istnieją także przypadki, które poza samą zmianą danych w KRS wymagają także notarialnej zmiany umowy spółki (np. w przypadku zmiany miasta siedziby spółki).

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, księgi handlowe, kadry i płace, książka przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółki z o.o., likwidacja spółek, wnioski do urzędu pracy, deklaracje VAT, podatek CIT, podatek PIT, JPK, jednolity plik kontrolny, KRS, ZUS, PFRON

Powiązane tematy:

Co Biuro rachunkowe JOTPEK może dla Ciebie zrobić

W świetle obowiązujących przepisów prawa, przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego wszelkich zmian w danych identyfikacyjnych podmiotu w terminie do 7 dniu od daty jej zaistnienia. Termin ten jest stosunkowo krótki, a jego niedotrzymanie wywołać może skutki prawne. W ramach usług świadczonych na rzecz naszych Klientów, zawsze pilnujemy, aby wszelkie zmiany wymagające zgłoszenia do KRS, zostały przygotowane i zgłoszone w terminie. W imieniu Klienta przygotowujemy stosowne druki i składamy je do odpowiedniego sądu rejestrowego i/lub urzędu skarbowego. 

Jakie zmiany należy zgłosić w KRS?

Katalog zmian, które wymagają zgłoszenia w KRS obejmuje:

 • zmianę adresu siedziby spółki
 • zmiany zarządu spółki kapitałowej (w tym zmiany danych osobowych)
 • zmiany danych wspólnika spółki kapitałowej (w tym zmiany danych osobowych)
 • zmiany przedmiotów działalności (kodów PKD)
 • zmiany umowy spółki

Zgłaszanie zmian on-line

Jeśli spółka kapitałowa została zarejestrowana przez system S24, zmiany można dokonać on-line za pośrednictwem portalu S24. Niestety, jeśli umowa spółki została zawarta w sposób tradycyjny (tj. u notariusza) lub też po rejestracji spółki przez portal S24 dokonano w umowie spółki jakiekolwiek zmiany u notariusza, zgłoszenie kolejnych zmian również odbywać się będzie drogą tradycyjną.

Kiedy o zmianach należy powiadomić urząd skarbowy?

Oprócz zgłoszenia wniosku o zmianę danych do KRS, należy powiadomić także właściwy dla siedziby spółki urząd skarbowy, w przypadku gdy zmianie ulegną dane uzupełniające, takie jak:

 • skrócona nazwa (firma)
 • wykaz rachunków bankowych
 • adresy miejsc prowadzenia działalności (poza siedzibą spółki ujawnioną w KRS)
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej
 • dane kontaktowe
 • inne dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe

Wszystkie powyższe usługi księgowo-administracyjne zawarte są w naszej ofercie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zapraszamy do współpracy!