Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

KPIR to skrót pochodzący od pierwszych liter wyrażenia Księga Przychodów i Rozchodów. KPiR to rodzaj ewidencji rachunkowej polegającej na wpisywaniu przychodów i rozchodów (czyli kosztów). Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. KPiR prowadzą podmioty (osoby) rozliczające się na zasadach ogólnych oraz liniowo.

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, księgi handlowe, kadry i płace, książka przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółki z o.o., likwidacja spółek, wnioski do urzędu pracy, deklaracje VAT, podatek CIT, podatek PIT, JPK, jednolity plik kontrolny, KRS, ZUS, PFRON

Powiązane tematy:

Czym jest KPiR i kto musi ją prowadzić?

Obowiązek prowadzenia książki przychodów i rozchodów (KPiR), (tzw. księgowości uproszczonej) dotyczy głównie osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro (po przeliczeniu na PLN). Dla około połowy naszych klientów mających siedziby w Lubaniu, Bolesławcu, Jeleniej Górze, Lwówku Śląskim, Zgorzelcu, Złotoryi, Gryfowie Śląskim, Szklarskiej Porębie i innych okolicznych miejscowościach, świadczymy usługi księgowe w postaci prowadzenia KPiR. 

Co JOTPEK może dla Ciebie zrobić

Posiadamy rozległe doświadczenie w prowadzeniu KPiR dla podmiotów działających w różnych sektorach i branżach. Przykładowo, naszymi klientami są gabinety lekarskie i stomatologiczne, apteki, kancelarie prawne, firmy budowlane, firmy produkcyjne i usługowe, firmy transportowe, zakłady mechaniki pojazdowej, gabinety kosmetyczne, podmioty działające w gastronomii, hotele, hurtownie i sklepy, stacje benzynowe. 

Dzięki systematycznym szkoleniom i stałemu podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji przez naszych pracowników, zawsze rozliczamy Klientów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, wspomagamy ich w prawidłowej interpretacji przepisów oraz doradzamy w wyborze najbardziej optymalnych podatkowo i operacyjnie rozwiązań.