Deklaracje podatkowe CIT

Coroczne zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych powinno być złożone w Urzędzie Skarbowym do końca trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym muszą to zrobić do dnia 31 marca każdego roku. Obowiązek złożenie deklaracji CIT-8 dotyczy także podatników, którzy za cały okres rozliczeniowy nie osiągnęli przychodów – wówczas należy złożyć tzw. zerowy CIT-8.

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, księgi handlowe, kadry i płace, książka przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółki z o.o., likwidacja spółek, wnioski do urzędu pracy, deklaracje VAT, podatek CIT, podatek PIT, JPK, jednolity plik kontrolny, KRS, ZUS, PFRON

Powiązane tematy:

Kto ma obowiązek składania deklaracji podatkowych CIT

 • Zgodnie z art. 1 ustawy o CIT, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:
 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
 • spółki nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jako osoby prawne oraz podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich uzyskania,
 • podatkowe grupy kapitałowe czyli grupy składające się co najmniej z dwóch spółek prawa handlowego, które posiadają osobowość prawną oraz pozostają w związkach kapitałowych.


W celu prawidłowego wypełnienia deklaracji CIT-8, należy:

 • wybrać odpowiedni formularz CIT
  prawidłowo określić czas trwania roku podatkowego, którego dotyczy sporządzane zeznanie podatkowe,
 • wskazać właściwy Urząd Skarbowy, jak również cel składania formularza,
  poprawnie wpisać dane identyfikujące danego podatnika,
 • ustalić załączniki, które będą dołączone do składanego formularza CIT,
 • obliczyć należny podatek, którego wartość następnie będzie trzeba uregulować w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lubaniu, Bolesławcu, Jeleniej Górze, Lwówku, Zgorzelcu, Złotoryi lub innych właściwym ze względu na siedzibę urzędzie skarbowym,
 • podpisać deklarację CIT-8 podpisem elektronicznym


Dodatkowo, należy pamiętać, że począwszy od 2019 roku, wszystkie deklaracje CIT-8 można składać jedynie drogą elektroniczną. Przed złożeniem deklaracji należy ją podpisać podpisem elektronicznym. Biuro rachunkowe Jotpek może podpisywać deklaracje (oraz inne dokumenty) podpisem elektronicznym w imieniu swoich Klientów – nie trzeba zatem posiadać własnego, indywidualnego podpisu elektronicznego.

Co Biuro rachunkowe JOTPEK może dla Ciebie zrobić

W ramach świadczonych usług, biuro rachunkowe JOTPEK przygotowuje i wysyła w imieniu swoich Klientów, comiesięczne deklaracji podatkowe CIT.