Karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form prowadzenia księgowości. Zarezerwowana jest wyłącznie dla najmniejszych podmiotów, prowadzących określoną w ustawie o rachunkowości działalność.

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, księgi handlowe, kadry i płace, książka przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółki z o.o., likwidacja spółek, wnioski do urzędu pracy, deklaracje VAT, podatek CIT, podatek PIT, JPK, jednolity plik kontrolny, KRS, ZUS, PFRON

Powiązane tematy:

Czym jest karta podatkowa i kto może z niej korzystać?

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo – nie zależy od wysokości dochodów.

Zgodnie z art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możliwe jest płacenie podatku dochodowego w postaci karty podatkowej. Uprawnieni do tego są podatnicy m.in., którzy prowadzą działalność:

  • Usługową lub wytwórczo-usługową
  • Usługową z zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% w warunkach określonych w części II tabeli – załącznika nr 3 ustawy
  • Usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem
  • Gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
  • W zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu
  • W zakresie usług edukacyjnych

Co Biuro rachunkowe JOTPEK może dla Ciebie zrobić

Podatnicy, którzy prowadzą działalność opodatkowaną w postaci karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych do organów skarbowych oraz do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Niemniej jednak, wciąż reprezentujemy ich przed organami administracji publicznej (sądami, urzędami skarbowymi), doradzamy w sprawach rachunkowości i podatków oraz upewniamy się, że podejmowane przez nich decyzje są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami, a wybrana forma rozliczeń z urzędem skarbowym jest wciąż adekwatna do sytuacji gospodarczej.