Obowiązkowe oznaczenie symbolami GTU towarów i usług w JPK_V7

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek stosowania grup towarowo-usługowych (GTU) w plkach JPK_VAT. Oznacza to, że stosowne symbole GTU muszą znaleźć się także na fakturach VAT. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 października 2020 roku.

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, kadry i płace, KPiR, ewidencja, ryczałt, indywidualna działalność gospodarcza, KRS, ZUS, PFRON

W dniu 1 października 2020 wchodzą w życie przepisy zmieniające strukturę plików JPK_V7. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia obowiązku oznaczania faktur symbolami GTU. Symbol GTU to kod grupy towarowo-usługuwej, którą przedsiębiorcy mają obowiązek stosować w nowej strukturze JPK, a co za tym idzie w wystawianych fakturach sprzedażowych i odpowiedniego oznaczania symbolami faktur zakupowych. O szczegóły zapytaj swoją księgową w Biuro rachunkowe JOTPEK.

GTU_co_to_jest_symbole_JPK_VAT

Symbole GTU towarów i usług – oznaczenia grupowań VAT

GTU 01: Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy)

GTU_03:olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe leje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem: wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych.

GTU_05: odpady określony w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary::

 • 38.11.49.0 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
 • 38.11.51.0 odpady szklane,
 • 38.11.52.0 odpady z papieru i tektury,
 • 38.11.54.0 pozostałe odpady gumowe,
 • 38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych,
 • 38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
 • 38.12.26.0 niebezpieczne odpady zawierające metal,
 • 38.12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
 • 38.32.2 surowce wtórne metalowe,
 • 38.32.31.0 surowce wtórne ze szkła,
 • 38.32.32.0 surowce wtórne z papieru i tektury,
 • 38.32.33.0 surowce wtórne z tworzyw sztucznych,
 • 38.32.34.0 surowce wtórne z gumy.

GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary:

 • ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
 • ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
 • 26.20.1           Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
 • ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
 • ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
 • ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
 • ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
 • 26.70.13.0      Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
 • ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
 • ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
 • ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

GTU 07: pojazdy i części samochodowe wyłącznie o kodach CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10, tzn.:

 • ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep) – z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów
 • Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
 • Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
 • Pojazdy silnikowe do transportu towarów
 • Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
 • Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów

GTU_8: metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary:

 • Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (załącznik 12), w tym również m.in.:
  • Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna
  • Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
  • stopy, proszki, odpady z metali szlachetnych,
 • 24.10.31.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.32.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.35.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • 24.10.36.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • 24.10.41.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.43.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • 24.10.51.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • 24.10.52.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • 24.10.61.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 • 24.10.62.0      Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 24.10.65.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
 • 24.10.66.0      Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 24.10.71.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
 • 24.10.73.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
 • 24.31.10.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
 • 24.31.20.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
 • 24.32.10.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
 • 24.32.20.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • 24.33.11.0      Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
 • 24.33.20.0      Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
 • 24.34.11.0      Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 • 24.41.10.0      Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 • ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • 24.42.11.0      Aluminium nieobrobione plastycznie
 • ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
 • ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły specjalnego przeznaczenia żywieniowego, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10: budynki, budowle i grunty.

GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firmy centralne (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowe (transport drogowy towarów oraz usług związanych z przeprowadzkami, transport samochodami chłodniami, cysternami, kontenerami i pozostałe towary – zgodnie z sekcją H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.).

Dodatkowe oznaczenia na fakturach sprzedaży

W podanych wyjaśnieniach do symboli GTU, ustawodawca informuje także o wymogu umieszczania dodatkowych oznaczeń dla niektórych transakcji. I tak, na faktury należy nanosić dodatkowo do symboli GTU także następujące oznaczenia:

 • SW: dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o którym mowa w art. 23 ustawy – tj. do krajów UE dla os. Fizycznych (firmy zostały wyłączone z tego wymogu)
 • EE: świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa  w art. 28k ustawy
 • TP: powiązania pomiędzy nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usług, o których mowa w art. 32 ust. 2pkt. 1 ustawy; tj. w przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych (osoby prawne) oraz powiązań rodzinnych / powinowactwa do drugiego stopnia (osoby fizyczne).
 • TT_WNT: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy..
 • TT_D: dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
 • MR_T: świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
 • MR_UZ: dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 • I_42: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
 • I_63: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
 • B_SPV: transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
 • B_SPV_DOSTAWA: dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_ MPV_PROWIZJA: świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
 • MPP: transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności


Dodatkowe oznaczenia dowodów sprzedaży

Ewidencja sprzedaży będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

 • RO: dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
 • WEW: dokument wewnętrzny
 • FP: faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy, tj. faktura do paragonu.


Dodatkowe oznaczenia ewidencji zakupów

Ewidencja zakupów powinna zawierać następujące dodatkowe oznaczenia dowodów księgowych:

 • VAT_RR: faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
 • WEW: dokument wewnętrzny.
 • MK: faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.
 • IMP: podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Wprowadzone zmiany może nie są rewolucją na miarę wprowadzenia pliku JPK, ale są dość obszerne i wymagają odpowiedniego przygotowania systemów księgowych. Jednocześnie, w przypadku niewywiązania się z nowych obowiązków dotyczących GTU i oznaczeń dodatkowych w plikach JPK, przedsiębiorca może zostać wezwany do ich uzupełnienia oraz może zostać ukarany mandatem karno-skarbowym w wysokości 500 zł za każde uchybienie.