Estoński CIT – jak oszczędzić na podatkach?

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, kadry i płace, KPiR, ewidencja, ryczałt, indywidualna działalność gospodarcza, KRS, ZUS, PFRON

Estoński CIT, czyli e-obywatelstwo w Estonii, w kontekście podatków obejmuje korzystanie z unikalnego modelu opodatkowania dla przedsiębiorstw. W Estonii wprowadzono tzw. „estoński system opodatkowania przedsiębiorstw” (Estonian Corporate Income Tax System), który jest jednym z głównych elementów atrakcyjności e-obywatelstwa w aspekcie podatkowym.

Czy trzeba być zarejestrowanym w Estonii, żeby skorzystać z CITu estońskiego?

Nie, nie ma takiej potrzeby. CIT estoński, jest estoński tylko z nazwy (bo tam rozwiązanie to, zostało wprowadzone po raz pierwszy). Każde przedsiębiorstwo – pod pewnymi warunkami, o których poniżej – może skorzystać z tego rozwiązania. Wystarczy odpowiednie zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego informujące o wyborze tej formy opodatkowania.

Na czym polega CIT estoński?

W ramach tego systemu przedsiębiorstwa opodatkowane są jedynie od zysków, które są faktycznie wypłacane właścicielom (dywidendy). Jest to odmienne podejście niż w tradycyjnym systemie opodatkowania, gdzie przedsiębiorstwo odprowadza podatek od osiągniętych w danym okresie zysków. W przypadku CITu estońskiego firma płaci podatek dochodowy (CIT) jedynie wtedy, gdy zyski zostaną faktycznie wypłacone jako dywidendy. CIT estoński, można zatem traktować jako formę „odroczonego” opodatkowania zysków przedsiębiorstwa. Przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo nie wypłaci dywidendy w ciągu np. najbliższych 5 lat, to w tym okresie nie zapłaci żadnego podatku CIT od zysków. Podatek CIT zostanie naliczony dopiero w momencie faktycznej wypłaty dywidendy.

CIT Estoński – warunki i wymagania

CIT estoński, czyli estońska opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw podatkiem ryczałtowym, obejmuje tzw. zasady transgranicznego opodatkowania zysków kapitałowych (Estonian Corporate Income Tax). Aby skorzystać z tego systemu, przedsiębiorstwo musi spełnić kilka warunków, takich jak:

1) CIT estoński mogą wybrać małe lub średnie spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne), których przychody nie przekraczają 50 mln zł.

2) spółka ma prostą strukturę, czyli nie może mieć innych spółek zależnych, a jej wspólnikami muszą być jedynie osoby fizyczne;

3) w spółce pracuje co najmniej 3 pracowników, niezależnie od tego, czy na umowę o pracę, czy na umowę zlecenie.

Art. 28j ust. 1 PDOPrU szczegółowo precyzuje warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo, aby skorzystać z CITu estońskiego.

CIT estoński w pigułce

  • Jeśli planujesz rozwijać firmę i całość zysków zostawiać w przedsiębiorstwie, to nie będziesz płacił podatku CIT.
  • Obowiązek podatkowy CIT powstanie dopiero w momencie wypłaty zysku udziałowcom/akcjonariuszom.
  • System estoński, to minimum obowiązków podatkowych oraz jedna ewidencja dla celów podatkowych i rachunkowych, zamiast dwóch odrębnych