Kto skorzysta z „małego CITu” 9% w 2023 r.?

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, kadry i płace, KPiR, ewidencja, ryczałt, indywidualna działalność gospodarcza, KRS, ZUS, PFRON

W 2023 roku planowana jest kontynuacja ulgi podatkowej dla firm tzw. „małego CIT”, czyli preferencyjnej stawki podatku od dochodów osób prawnych dla niektórych małych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, które będą mogły skorzystać z preferencyjnej stawki to te, których roczny przychód nie przekracza równowartości 2 mln euro, a ich kapitał zakładowy nie przekracza 1 mln euro.

Zgodnie z zapowiedziami, preferencyjna stawka CIT dla tych firm ma wynosić 9% i będzie obowiązywać od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym przedsiębiorca spełni wymagania kwalifikacyjne do skorzystania z ulgi.

Wprowadzenie tzw. „małego CIT” ma na celu wsparcie małych przedsiębiorstw i zachęcenie do ich rozwoju, co może przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju i zwiększenia zatrudnienia.