Faktura VAT tylko do paragonu z NIPem

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, kadry i płace, KPiR, ewidencja, ryczałt, indywidualna działalność gospodarcza, KRS, ZUS, PFRON

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Uwaga : NIP musi zostać wydrukowany na paragonie przez urządzenie fiskalne nie jest możliwe dopisanie ręczne numeru, przybicie pieczątki firmy z numerem NIP itp. inne naniesie numeru NIP na paragon

Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.

Do paragonów wystawionych do 31 grudnia 2019 roku a nie zawierających numeru NIP nabywcy, będzie jeszcze można wystawić fakturę po 1 stycznia 2020 roku. Ważna data wystawienia paragonu!

Nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy nie dotyczą podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.