Biuro rachunkowe Złotoryja

Biuro rachunkowe JOTPEK świadczy usługi księgowe dla firm ze Złotoryi i okolic. Obsługujemy podmioty o różnej wielkości i z różnych branż. Biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK oferuje kompleksowe rozwiązania księgowe. Poza księgowością oferujemy także prowadzenie spraw pracowniczych (kadry i płace), sporządzanie i wysyłkę deklaracji VAT JPK oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego.

Autor: JOTPEK

Biuro rachunkowe, księgowość, pełne księgi, księgi handlowe, kadry i płace, książka przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółki z o.o., likwidacja spółek, wnioski do urzędu pracy, deklaracje VAT, podatek CIT, podatek PIT, JPK, jednolity plik kontrolny, KRS, ZUS, PFRON

Powiązane tematy:

Obszar działania biura rachunkowego obejmuje Lubań, Bolesławiec, Jelenia Góra, Lwówek, Zgorzelec, Złotoryja, Kamienna Góra, Nowogrodziec, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba oraz inne okoliczne miejscowości

Co biuro rachunkowe JOTPEK może dla Ciebie zrobić

Biuro rachunkowe JOTPEK obsługuje firmy z miasta Złotoryja i okolicznych miejscowości powiatu złotoryjskiego. Nasz dedykowany zespół księgowych dla Złotoryi zajmuje się prowadzeniem pełnej księgowości dla spółek z o.o. oraz innych spółek kapitałowych. W ramach świadczonych usług, biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK prowadzi także kadry i płace, ewidencję podatku VAT oraz CIT. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego, biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK sporządza i wysyła sprawozdania finansowe. 

KPiR Złotoryja (księgowość uproszczona Złotoryja)

Dla osób z miasta Złotoryja, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a ich roczne obroty nie przekraczają równowartości 2 mln euro, biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK świadczy usługi księgowe w postaci prowadzenia książki przychodów i rozchodów, potocznie zwanej księgowością uproszczoną. Dokumenty księgowe od naszych Klientów odbierane są przynajmniej raz w miesiącu (w przypadku większej ilości dokumentów nawet kilka razy w miesiącu) przez naszych kurierów i kierowców. Na ich podstawie, księgowe z biura rachunkowego Złotoryja JOTPEK, sporządzają zestawienia przychodów i kosztów oraz obliczają wynik z działalności gospodarczej na koniec danego miesiąca. Na tej podstawie obliczana jest zaliczka na podatek dochodowy CIT. Sporządzany jest także plik VAT JPK.

Pełna księgowość Złotoryja

Dla spółek z o.o., spółek komandytowych, pozostałych spółek kapitałowych oraz innych podmiotów gospodarczych ze Złotoryi, których przychody ze sprzedaży przekroczają równowartość 2 mln euro, biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK prowadzi pełne księgi handlowe (pełną księgowość). Podobnie jak w przypadku księgowości uproszczonej, dedykowany zespół księgowych, który obsługuje podatkowo i księgowo podmioty ze Złotoryi, odbiera od klientów faktury sprzedażowe i kosztowe, rozlicza wynagrodzenia i inne koszty, a następnie przygotowuje wynik finansowy na koniec okresu rozliczeniowego. Na koniec każdego miesiąca biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK, sporządza i wysyła plik VAT JPK oraz deklaracje VAT i deklaracje CIT.

Kadry i płace Złotoryja

Biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK, posiada także dedykowany dla klientów z miasta Złotoryja zespół księgowych, które zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi. Biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK, prowadzi akta pracownicze, wylicza wynagrodzenia, urlopy oraz rozlicza chorobowe. W razie potrzeby, monitorujemy także ważność badań lekarskich oraz szkoleń BHP pracowników. Biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK w ramach świadczonych usług księgowych nalicza także składki na PFRON.

Karta podatkowa, ryczał Złotoryja

W mieście Złotoryja, biuro rachunkowe JOTPEK, obsługuje także mniejsze podmioty, którym ustawa o rachunkowości pozwala stosować kartę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zespół księgowych naszego biura rachunkowego na bieżąco monitoruje sytuację rachunkową takich podmiotów oraz zestawia ją z obowiązującymi limitami.

Deklaracje VAT

Dla podmiotów ze Złotoryi, które są czynnymi płatnikami podatku od towarów i usług VAT, dedykowany zespół księgowych biura rachunkowego JOTPEK, przygotowuje okresowe deklaracje VAT. W imieniu klientów z miasta Złotoryja,  biuro rachunkowe JOTPEK wysyła elektronicznie jednolite pliki kontrolne JPK VAT. W razie potrzeby, biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK reprezentuje także swoich klientów  przed urzędem skarbowym, ZUS-em, sądami oraz innymi organami administracji publicznej.

Sprawozdanie finansowe sp. z o.o. Złotoryja

Biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK na koniec każdego roku obrotowego sporządza także roczne sprawozdanie finansowe, w którego skład wchodzą m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. W razie potrzeby, biuro rachunkowe Złotoryja JOTPEK może dla Państwa sprawdzić sprawozdania finansowe z ubiegłych lat w celu weryfikacji ich poprawności. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do poprawności prowadzenia swoich ksiąg rachunkowych, prosimy o kontakt – pomożemy zweryfikować prawidłowość prowadzenia ksiąg.

Dopełnienie oferty biura rachunkowego Złotoryja JOTPEK stanowi przygotowanie pełnej dokumentacji RODO i BDO dla podmiotów z miasta Złotoryja, na które przepisy nakładają obowiązek wdrożenia polityki ochrony danych osobowych oraz zarządzania odpadami.

Złotoryja w ujęciu statystycznym

Złotoryja to miasto powiatowe położone nad rzeką Kaczawa. Według danych GUS, na koniec roku 2019, miasto liczyło ponad 15 tys. mieszkańców. W średniowieczu, w Złotoryi znajdował się ważny ośrodek wydobywania złota, później bazaltu. Powierzchnia miasta wynosi ponad 11 km kw.

W mieście Złotoryja w 2018 roku funkcjonowało prawie 2400 podmiotów gospodarczych, z czego z sektora budowlanego i przemysłowego odpowiednio 230 i 166. Poziom bezrobocia w Złotoryi na koniec 2018 roku wynosił prawie 6%.